นโยบายการเปลี่ยน และคืนสินค้า

1.การยื่นคำร้องและระยะเวลาขอคืนสินค้า/คืนเงิน

  • ผู้ซื้อสามารถขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

[email protected] : @spareslane

2.เงื่อนไขและความรับผิดชอบในการคืนสินค้า

สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หมายถึง สินค้าสามารถนำกลับมาขายได้  สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง (เช่น แตกหัก ผิดผลาดจากการติดตั้ง เป็นต้น) เสียหายในสภาพเดียวกับที่ทางร้านส่งต่อผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อต้องส่งสินค้ากลับสู่ผู้ขายสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

  • กรณีผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่รับสินค้าเองโดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของสินค้าหรือผู้ขาย ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้า หรือตามตกลงกับผู้ขาย
  • กรณีผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น รุ่นไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยผู้ซื้อต้องสำรองจ่ายค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน หลังจากผู้ขายพิสูจน์ทราบและยืนยันการรับคืนสินค้า ว่าเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขายเอง จะดำเนินการโอนเงินค่าขนส่งคืนให้กับผู้ซื้อ